Το παιχνίδι των πέντε στοιχείων – Na Yin Wu Xing 纳音五行

Η μελέτη των πέντε στοιχείων (Wu Xing 五行) είναι θεμελιώδης και θα πρέπει να εμβαθύνεται όσο το δυνατό περισσότερο. Η λέξη “Xing 行”, έχει πολλές σημασίες. Η πιο κατάλληλη λέξη - έννοια είναι η λέξη “δράση 行動”. Ωστόσο, η δράση, είναι μόνο μία από τις πολλές πτυχές του Wu Xing. Οι άνθρωποι είχαν παρατηρήσει από την [...]